Užitečné odkazy pro pacienty. PMP praktický lékař s.r.o.

www.vzp.cz – Všeobecná zdravotní pojišťovna
www.cpzp.cz – Česká prům.zdrav. pojišťovna
www.rbp-zp.cz – Revírní bratská pokladna-zdr.pojišťovna
www.ozp.cz – Oborová zdravotní pojišťovna
www.zpmvcr.cz – Zdravotní pojišťovna MV
www.vozp.cz – Vojenská zdravotní pojišťovna
www.mediazp.cz – Zdrav.pojišťovna Média
www.mckenzie.cz – rehabilitační doporučení
www.dashofer.cz -zdravotnické informace
www.medicabaze.cz – lékařský slovník
www.ipvz.cz – postgraduální vzdělávaní zdravotníků
www.clkostrava.cz -Lékařská komora Ostrava
www.cssz.cz – Česká správa soc.zabezpečení
www.zdravcentra.cz – seznam lékařů a zdravotnických zařízení
www.merrylinka.cz – rady pro hubnutí
www.fno.cz – Fakultní nemocnice Ostrava
www.ockovacicentrum.cz – rady pro očkování do zahraničí a doma
www.zdravky.cz – zdravotnický informační portál
www.uzis.cz – zdravotnické informace a statistika
www.mzcr.cz – Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.celiak.cz – informace o bezlepkové dietě
www.lkcr.cz – Česká lékařská komora
www.zdn.cz – zdravotnické informace
www.mamo.cz – mamografická prevence
www.krevnitlak.cz – doporučené tlakoměry