Ceník zdravotnických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění.

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání 600,-
Preventivní prohlídka pro zaměstnavatele 600,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 65let 150,-
Vyšetření a vydání zdravotního průkazu. 300,-
Potvrzení pro profesní průkazy (svářeč, jeřábník, palič  apod. ) 200,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně 500,-
Zpráva pro komerční pojištovny(oznámení pojistné události,potvrzení PN,hospitalizace)

Zpráva pro pojišťovnu Kooperativa – potvrzení o trvání choroby z povoláni,protvrzeni o PN pro pracovni úraz ,posudek o bolestném -bodové hodnocení , ztížení spol.uplatnění apod )

300,-

500,-

Potvrzení pro Úřad práce na žádost pacienta (bez žádanky vydané ÚP) 150,-
Výpis z dokumentace  pro vstupní a  závodní preventivní prohlidky 200,-
Administrativní úkon do 10.min. 100,-
Výpis z dokumentace při uzavření pojistné smlouvy s komerční pojišťovnou 300,-
Vyšetřeni stolice na okultní krvácení na žádost pacienta  do 50 let věku ( nad 50 let hradí zdravotní pojišťovny co 2 roky) 200,-
Preventivní  labor. vyšetřeni PSA ( marker nádoru prostaty )cena dle aktualní ceny laboratoře cca 240 Kč 240,-
Výpis lázeňského návrhu -příspěvková péče ,samoplátci. 300,-
EKG vyšetření + popis. 200,-
CRP vyš. na vlastní žádost. 200,-
Aplikace očkovací látky pokud není očkování hrazeno pojištovnou 100,-
Platnost od 1.1.2022